Bobyho cvičení

Novinky Vám přinášíme v podobě různých cvičení. Cvičení jsou určeny nejen pro děti, které již navštěvují první třídu základní školy.  Ale i pro děti předškolního věku. Vytváříme nová interaktivní cvičení s ohledem na moderní uspěchanou dobu. Cílíme především na vysoké nároky v osnovách základních škol, které ministerstvo školství stále zvyšuje. Proto naše cvičení pomáhají dětem s přípravou na náročné požadavky již od první třídy základní školy.

Než začneme číst

Než začnou děti číst měly by si projít následujícími cvičeními, které jsou rozděleny do třech kategorií. Zrakové vnímání, zraková paměť a sluchové vnímání.

Zrakové vnímání - 9 cvičení

Zrakové vnímání musí prvňáček dobře ovládat před nástupem do 1. třídy, aby se mohl lépe naučit číst a psát.
Zrakem vnímáme nejvíce informací z našeho okolí. V předškolním věku rozvíjíme u předškoláčka poznávání barev, tvarů, figury a pozadí. K tomu všemu Vám poskytneme zábavnou formu online procvičování pro Vaše nejen předškolní děti, ale i prvňáčky.

Zrakové vnímaní

Cvičení 9 – Seřaď 4 dílky příšerek

S Bobym si procvičíme logiku. Procvičováním úkolů v kterých zapojujeme logiku, je také součástí zrakového vnímání. Procvičováním logiky u dětí rozvíjíme obecně lidské myšlení.

Akce: Děti musí seřadit správně 4 dílky příšerek. Příšerek je celkem deset, postupně se zobrazují vždy po správném seřazení příšerky se zobrazí nová. Hledej co nejrychleji ať získáš co nejvíce bodů a nakonec můžeš porovnat své body s ostatními předškoláky v tabulce nejlepších dětí.

Číst více »
Zrakové vnímaní

Cvičení 8 – Seřaď 3 dílky příšerek

S Bobym si procvičíme logiku. Procvičováním úkolů v kterých zapojujeme logiku, je také součástí zrakového vnímání. Procvičováním logiky u dětí rozvíjíme obecně lidské myšlení.

Akce: Děti musí seřadit správně 3 dílky příšerek. Příšerek je celkem deset, postupně se zobrazují vždy po správném seřazení příšerky se zobrazí nová. Hledej co nejrychleji ať získáš co nejvíce bodů a nakonec můžeš porovnat své body s ostatními předškoláky v tabulce nejlepších dětí.

Číst více »
Zrakové vnímaní

Cvičení 7 – Hledání dvojice písmenek

S Bobym si procvičíme vnímavost. Vnímavost je také základním prvkem zrakového vnímání. Vnímavý prvňáček rychleji vyřeší zadání či úkol.

Akce: Najdi a označ dvojici stejných písmenek. Písmenek je do začátku 24, dvojic je celkem 12. Hledej co nejrychleji ať získáš co nejvíce bodů a nakonec můžeš porovnat své body s ostatními předškoláky v tabulce nejlepších dětí.

Číst více »
Zrakové vnímaní

Cvičení 6 – Hledání dvojice příšerek

S Bobym si procvičíme vnímavost. Vnímavost je také základním prvkem zrakového vnímání. Vnímavý prvňáček rychleji vyřeší zadání či úkol.

Akce: Najdi a označ dvojici stejných příšerek. Příšerek je do začátku 24, dvojic je celkem 12. Hledej co nejrychleji ať získáš co nejvíce bodů a nakonec můžeš porovnat své body s ostatními předškoláky v tabulce nejlepších dětí.

Číst více »
Zrakové vnímaní

Cvičení 5 – Najdi dvě stejné příšerky

S Bobym si procvičíme vnímavost. Vnímavost je také základním prvkem zrakového vnímání. Vnímavý prvňáček rychleji vyřeší zadání či úkol.

Akce: Najdi a označ dvě stejné příšerky mezi devíti utíkajícími příšerkami. Pokusů je celkem deset, po správném označení dvou stejných příšerek se zobrazí nové příšerky. Hledej co nejrychleji ať získáš co nejvíce bodů a nakonec můžeš porovnat své body s ostatními předškoláky v tabulce nejlepších dětí.

Číst více »
Zrakové vnímaní

Cvičení 4 – Najdi stejnou příšerku

S Bobym si procvičíme vnímavost. Vnímavost je také základním prvkem zrakového vnímání. Vnímavý prvňáček rychleji vyřeší zadání či úkol.

Akce: Najdi stejnou příšerku jako je příšerka na ostrůvku mezi utíkajícími příšerkami. Pokusů je celkem deset, po správném označení stejné příšerky se zobrazí nová, jiná příšerka. Hledej co nejrychleji ať získáš co nejvíce bodů a nakonec můžeš porovnat své body s ostatními předškoláky v tabulce nejlepších dětí.

Číst více »
Zrakové vnímaní

Cvičení 3 – Najdi otočenou příšerku

S Bobym si procvičíme vnímavost. Vnímavost je také základním prvkem zrakového vnímání. Vnímavý prvňáček rychleji vyřeší zadání či úkol.

Akce: Najdi jednu otočenou příšerku z mnoha utíkajících příšerek. Pokusů je celkem deset, vždy se otočená příšerka zobrazí na jiném místě. Hledej co nejrychleji ať získáš co nejvíce bodů a nakonec můžeš porovnat své body s ostatními předškoláky v tabulce nejlepších dětí.

Číst více »
Zrakové vnímaní

Cvičení 2 – Najdi odlišnou příšerku

S Bobym si procvičíme vnímavost. Vnímavost je také základním prvkem zrakového vnímání. Vnímavý prvňáček rychleji vyřeší zadání či úkol.

Akce: Najdi jednu odlišnou příšerku z deseti příšerek. Pokusů je celkem deset, vždy se zobrazí jiné příšerky. Hledej co nejrychleji ať získáš co nejvíce bodů a nakonec můžeš porovnat své body s ostatními předškoláky v tabulce nejlepších dětí.

Číst více »
Zrakové vnímaní

Cvičení 1 – Poznej barvy příšerek

S Bobym si jako první projdeme barvy. Jsou základním prvkem zrakového vnímání. Barvy se vyskytují všude kolem nás, podněcují kreativitu, cit, fantazii a především jsou zdrojem pozitivních myšlenek.

Akce: Najdi k Bobymu příšerku stejné barvy. Příšerek je celkem deset, každá jiné barvy. Boby se změní celkem desetkrát  na vždy v jinou barvu. Hledej co nejrychleji ať získáš co nejvíce bodů a nakonec můžeš porovnat své body s ostatními předškoláky v tabulce nejlepších dětí.

Číst více »

Zraková paměť - 5 cvičení

Správně si pamatovat a vybavovat písmena, číslice a symboly za tohle všechno může zraková paměť. Přesnost a zapamatování si zrakově vnímaných objektů ve školním věku významně ovlivňuje učení. Proto je důležité procvičovat zrakovou paměť. K tomu všemu Vám poskytneme zábavnou formu online procvičování pro Vaše nejen předškolní děti.

Zraková paměť

Cvičení 5 – Pexeso tvary 2 (věci)

S Bobym si procvičíme zrakovou paměť. Kdo by neznal pexeso. Procvičováním úkolů v kterých si musíme pamatovat, je součástí zrakové paměti. Možná, že zrovna vaše dítě dokáže posunout mezník fotografické paměti 🙂

Akce: Děti musí otočit vždy dvě kartičky, zapamatovat si obrázky různých věcí a snažit se najít stejný tvary. Kartiček je celkem 34, dvojic pak 17. Hledej co nejrychleji ať získáš co nejvíce bodů a nakonec můžeš porovnat své body s ostatními předškoláky v tabulce nejlepších dětí.

Číst více »
Zraková paměť

Cvičení 4 – Pexeso tvary (zvířátka)

S Bobym si procvičíme zrakovou paměť. Kdo by neznal pexeso. Procvičováním úkolů v kterých si musíme pamatovat, je součástí zrakové paměti. Možná, že zrovna vaše dítě dokáže posunout mezník fotografické paměti 🙂

Akce: Děti musí otočit vždy dvě kartičky, zapamatovat si obrázky zvířátek a snažit se najít stejný tvar zvířátek. Kartiček je celkem 24, dvojic pak 12. Hledej co nejrychleji ať získáš co nejvíce bodů a nakonec můžeš porovnat své body s ostatními předškoláky v tabulce nejlepších dětí.

Číst více »
Zraková paměť

Cvičení 2 – Pexeso písmenka

S Bobym si procvičíme zrakovou paměť. Kdo by neznal pexeso. Procvičováním úkolů v kterých si musíme pamatovat, je součástí zrakové paměti. Možná, že zrovna vaše dítě dokáže posunout mezník fotografické paměti 🙂

Akce: Děti musí otočit vždy dvě kartičky, zapamatovat si jejich písmenka a snažit se najít dvě stejné písmenka. Kartiček je celkem 24, dvojic pak 12. Celkem si procvičíme 12 různých písmenek. Hledej co nejrychleji ať získáš co nejvíce bodů a nakonec můžeš porovnat své body s ostatními předškoláky v tabulce nejlepších dětí.

Číst více »
Zraková paměť

Cvičení 3 – Bobyho pexeso

S Bobym si procvičíme zrakovou paměť. Kdo by neznal pexeso. Procvičováním úkolů v kterých si musíme pamatovat, je součástí zrakové paměti. Možná, že zrovna vaše dítě dokáže posunout mezník fotografické paměti 🙂

Akce: Děti musí otočit vždy dvě kartičky, zapamatovat si obrázky Bobyho a snažit se najít dva stejné obrázky Bobyho. Kartiček je celkem 24, dvojic pak 12. Hledej co nejrychleji ať získáš co nejvíce bodů a nakonec můžeš porovnat své body s ostatními předškoláky v tabulce nejlepších dětí.

Číst více »
Zraková paměť

Cvičení 1 – Pexeso barev

S Bobym si procvičíme zrakovou paměť. Kdo by neznal pexeso. Procvičováním úkolů v kterých si musíme pamatovat, je součástí zrakové paměti. Možná, že zrovna vaše dítě dokáže posunout mezník fotografické paměti 🙂

Akce: Děti musí otočit vždy dvě kartičky, zapamatovat si jejich barvy a snažit se najít dvě stejné barvy. Kartiček je celkem 24, dvojic pak 12. Celkem si procvičíme 12 různých barev. Hledej co nejrychleji ať získáš co nejvíce bodů a nakonec můžeš porovnat své body s ostatními předškoláky v tabulce nejlepších dětí.

Číst více »

Sluchové vnímání - 3 cvičení

Pro podporu fonetického uvědomování je důležité aby prvňáček správně naslouchal. Procvičováním náslovné hlásky podle obrázků podporujeme rozvoj řeči.

Všechna cvičení jsou ozvučena hlasem Bobyho. Boby vyslovuje postupně slova jako kupříkladu „S jako Slunce“ a děti musí najít a označit všechny obrázky začínající na písmeno S takže Sova, Sýr, Slon. 

Sluchové vnímání

Cvičení 3 – První hláska ve slově 3

S Bobym si procvičíme jak děti dokáží naslouchat prvnímu písmenu ve slovech a najít je v abecedě písmenek. Každá cvičení sluchového vnímání se zaměřují na výslovnost prvního písmene ve slově.

Akce: Boby postupně zobrazuje obrázek a k němu první písmenko ve slově, které i vysloví. Děti musí najít a označit písmenko v zobrazené virtuální abecedě. Celkem mají děti 25 úrovní. Hledej co nejrychleji ať získáš co nejvíce bodů a nakonec můžeš porovnat své body s ostatními předškoláky v tabulce nejlepších dětí.

Číst více »
Sluchové vnímání

Cvičení 1 – První hláska ve slově

S Bobym si procvičíme jak děti dokáží naslouchat prvnímu písmenu ve slovech a spojit si je s ostatní slovy/obrázky. Každá cvičení sluchového vnímání se zaměřují na výslovnost prvního písmene ve slově.

Akce: Děti naslouchají Bobymu, Boby vysloví vždy jedno slovo kupříkladu „S jako Slunce“ a děti musí najít a vybrat obrázek začínající na stejné slovo kupříkladu Sova, Slon, Sýr. Pokusů je celkem 10. Hledej co nejrychleji ať získáš co nejvíce bodů a nakonec můžeš porovnat své body s ostatními předškoláky v tabulce nejlepších dětí.

Číst více »
Sluchové vnímání

Cvičení 2 – První hláska ve slově 2

S Bobym si procvičíme jak děti dokáží naslouchat prvnímu písmenu ve slovech a spojit si je s ostatní slovy/obrázky. Každá cvičení sluchového vnímání se zaměřují na výslovnost prvního písmene ve slově.

Akce: Boby postupně vyslovuje a zobrazuje jedno písmeno a k tomu pět obrázků. Děti musí najít a označit jeden obrázek, který nezačíná na stejné písmeno. Celkem mají děti 10 úrovní. Hledej co nejrychleji ať získáš co nejvíce bodů a nakonec můžeš porovnat své body s ostatními předškoláky v tabulce nejlepších dětí.

Číst více »

Vytvořil Robert alias Boby Kozák © 2017-2019