Samohlásky A E I O U

SAMOHLÁSKY A E I O U

CELKEM 7 CVIČENÍ

Procvičování samohlásek AEIOU interaktivní metodou je skvělým nápadem jak zpříjemnit dětem učení. Najdi a označ samohlásky dle obrázků nebo písmen. Všechna cvičení jsou ozvučena hlasem Bobyho. Boby vyslovuje postupně slova jako kupříkladu „O jako Opice“ a děti musí najít a označit obrázky začínající na písmeno O.

SPUSTIT SAMOHLÁSKY AEIOUCVIČENÍ 1 – PRVNÍ HLÁSKA VE SLOVĚ AEIOU


Popis: S Bobym si procvičíme jak děti dokáží naslouchat prvnímu písmenu ve slovech a spojit si je s ostatní slovy/obrázky. Každá cvičení sluchového vnímání se zaměřují na výslovnost prvního písmene ve slově.

Akce: Děti musí najít jeden obrázek, který začíná na první písmeno, které se zobrazí. Písmen k procvičování je celkem pět A E I O U avšak slov je celkem deset. Děti si musí pospíšit, vše je totiž na čas. Nakonec můžete porovnat své body s ostatními dětmi v tabulce nejlepších dětí.
CVIČENÍ 2 – NAJDI A OZNAČ V TEXTU AEIOU


Popis: S Bobym si procvičíme postřeh v hledání samohlásek a jak jsou děti schopny rozpoznat a najít samohlásky AEIOU v textu.

Akce: Boby zobrazí básničku o pískleti a k tomu zobrazuje postupně samohlásky AEIOU. Děti musí vždy najít a označit v textu celé básničky samohlásky. Děti si musí pospíšit, vše je totiž na čas. Nakonec můžete porovnat své body s ostatními dětmi v tabulce nejlepších dětí.CVIČENÍ 3 – SAMOHLÁSKA A


Popis: S Bobym si procvičíme postřeh v hledání samohlásky A a jak jsou děti schopny rozpoznat a najít samohlásku A v textu.

Akce: Boby zobrazuje postupně obrázky a pod něho napíše název co je zobrazeno na obrázku. Děti musí vždy najít a označit v názvu samohlásku A. Děti si musí pospíšit, vše je totiž na čas. Nakonec můžete porovnat své body s ostatními dětmi v tabulce nejlepších dětí.CVIČENÍ 4 – SAMOHLÁSKA E


Popis: S Bobym si procvičíme postřeh v hledání samohlásky E a jak jsou děti schopny rozpoznat a najít samohlásku E v textu.

Akce: Boby zobrazuje postupně obrázky a pod něho napíše název co je zobrazeno na obrázku. Děti musí vždy najít a označit v názvu samohlásku E. Děti si musí pospíšit, vše je totiž na čas. Nakonec můžete porovnat své body s ostatními dětmi v tabulce nejlepších dětí.CVIČENÍ 5 – SAMOHLÁSKA I


Popis: S Bobym si procvičíme postřeh v hledání samohlásky I a jak jsou děti schopny rozpoznat a najít samohlásku I v textu.

Akce: Boby zobrazuje postupně obrázky a pod něho napíše název co je zobrazeno na obrázku. Děti musí vždy najít a označit v názvu samohlásku I. Děti si musí pospíšit, vše je totiž na čas. Nakonec můžete porovnat své body s ostatními dětmi v tabulce nejlepších dětí.CVIČENÍ 6 – SAMOHLÁSKA O


Popis: S Bobym si procvičíme postřeh v hledání samohlásky O a jak jsou děti schopny rozpoznat a najít samohlásku O v textu.

Akce: Boby zobrazuje postupně obrázky a pod něho napíše název co je zobrazeno na obrázku. Děti musí vždy najít a označit v názvu samohlásku O. Děti si musí pospíšit, vše je totiž na čas. Nakonec můžete porovnat své body s ostatními dětmi v tabulce nejlepších dětí.CVIČENÍ 7 – SAMOHLÁSKA U


Popis: S Bobym si procvičíme postřeh v hledání samohlásky U a jak jsou děti schopny rozpoznat a najít samohlásku U v textu.

Akce: Boby zobrazuje postupně obrázky a pod něho napíše název co je zobrazeno na obrázku. Děti musí vždy najít a označit v názvu samohlásku U. Děti si musí pospíšit, vše je totiž na čas. Nakonec můžete porovnat své body s ostatními dětmi v tabulce nejlepších dětí.Vytvořil Robert alias Boby Kozák © 2017-2023