Sluchové vnímání

SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ

CELKEM 3 CVIČENÍ

Pro podporu fonetického uvědomování je důležité aby prvňáček správně naslouchal. Procvičováním náslovné hlásky podle obrázků podporujeme rozvoj řeči.
Všechna cvičení jsou ozvučena hlasem Bobyho. Boby vyslovuje postupně slova, kupříkladu „S jako Slunce“ a děti musí najít a označit všechny obrázky začínající na písmeno S takže Sova, Sýr, Slon.

SPUSTIT SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍCVIČENÍ 1 – PRVNÍ HLÁSKA VE SLOVĚ


Popis: S Bobym si procvičíme jak děti dokáží naslouchat prvnímu písmenu ve slovech a spojit si je s ostatní slovy/obrázky. Každá cvičení sluchového vnímání se zaměřují na výslovnost prvního písmene ve slově.

Akce: Děti naslouchají Bobymu, Boby vysloví vždy jedno slovo kupříkladu „S jako Slunce“ a děti musí najít a vybrat obrázek začínající na stejné slovo kupříkladu Sova, Slon, Sýr. Pokusů je celkem 10. Hledej co nejrychleji ať získáš co nejvíce bodů a nakonec můžeš porovnat své body s ostatními předškoláky v tabulce nejlepších dětí.
CVIČENÍ 2 – PRVNÍ HLÁSKA VE SLOVĚ 2


Popis: S Bobym si procvičíme jak děti dokáží naslouchat prvnímu písmenu ve slovech a spojit si je s ostatní slovy/obrázky. Každá cvičení sluchového vnímání se zaměřují na výslovnost prvního písmene ve slově.

Akce: Boby postupně vyslovuje a zobrazuje jedno písmeno a k tomu pět obrázků. Děti musí najít a označit jeden obrázek, který nezačíná na stejné písmeno. Celkem mají děti 10 úrovní. Hledej co nejrychleji ať získáš co nejvíce bodů a nakonec můžeš porovnat své body s ostatními předškoláky v tabulce nejlepších dětí.
CVIČENÍ 3 – PRVNÍ HLÁSKA VE SLOVĚ 3


Popis: S Bobym si procvičíme jak děti dokáží naslouchat prvnímu písmenu ve slovech a najít je v abecedě písmenek. Každá cvičení sluchového vnímání se zaměřují na výslovnost prvního písmene ve slově.

Akce: Boby postupně zobrazuje obrázek a k němu první písmenko ve slově, které i vysloví. Děti musí najít a označit písmenko v zobrazené virtuální abecedě. Celkem mají děti 25 úrovní. Hledej co nejrychleji ať získáš co nejvíce bodů a nakonec můžeš porovnat své body s ostatními předškoláky v tabulce nejlepších dětí.Vytvořil Robert alias Boby Kozák © 2017-2023