Škola online

ŠKOLA ONLINE

Škola online je váš komplexní úvod do online vzdělávání. Se zvýšenou dostupností a stále se rozšiřujícím rozsahem cvičení, z nichž si můžete vybrat, roste zájem o školu online ohromující rychlostí. Bobyho škola online se liší od jiných z hlediska metodiky, nákladů a kvality.

Zkoumáme faktory, které motivují tisíce dětí, aby je bavilo procvičovat různá cvičení. Abychom dětem mohli nabídnout stále nové, kvalitní a zajímavé možnosti v podobě interaktivních cvičení na našich internetových stránkách.

Škola online je jedinečná online internetová aplikace ve které si děti předškolního věku i žáci prvních tříd skvěle procvičí některé své smysly, čemuž lépe zvládnou samotnou první třídu základní školy a budou mít skvělou průpravu na následující ročníky. I na další třídy prvního stupně Bobyho škola myslí a stále připravuje nové kategorie a spousty cvičení.

SPUSTIT ČESKÝ JAZYK 1

CVIČENÍ PRO ČESKÝ JAZYK 1. TŘÍDU ROZDĚLUJEME NA NĚKOLIK SKUPIN:

Zrakové vnímání – celkem 9 cvičení

Zraková paměť – celkem 5 cvičení

Sluchové vnímání – celkem 3 cvičení

Samohlásky A E I O U – celkem 7 cvičení


Hlásky B C D F G H J K L – celkem 1 cvičeníHlásky M N P R S T V Y Z – celkem 1 cvičení

Psací písanka

Písanka – psací písmenka k tisku

Vytvořil Robert alias Boby Kozák © 2017-2023